Sản Phẩm

Sản Phẩm

Cao su vụn nát

- Kích thước nhỏ và vụn hơn.

- Có hầu hết các kích thước có sẵn.

Cao su vụn nát