Sản Phẩm

Sản Phẩm

Gạch lát chữ 6-H

Thường được sử dụng cho chuồng ngựa và lối đi bộ đòi hỏi sự an toàn và độ bền cao.

Kích thước: 912mm x 528mm

Ứng dụng Gạch lát chữ 6-H trong việc nuôi ngựa       Ứng dụng Gạch lát chữ 6-H trong việc nuôi ngựa