Sản Phẩm

Sản Phẩm

Vụn cao su

- Vụn cao su và hạt cao su.

- Có hầu hết các kích thước với nhiều loại mắt lưới khác nhau.

- Được đóng gói với số lượng lớn.

Vụn cao su và hạt cao su